21.december 2016 fmv2016

Tomáš Strážay za okrúhlym stolom Politickej sekcie

Politická sekcia Modelovej konferencie 2017 sa počas stredajšieho rokovania vo forme okrúhlych stolov stretla s odborníkom na problematiku Vyšehradského partnerstva.

Rokovacia skupina orientovaná na Vyšehradskú štvorku si ako hosťa pozvala Tomáša Strážaya zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Pán Strážay sa v rámci výskumu venuje regionálnej spolupráci v Strednej Európe, a to práve s dôrazom na V4. Je tiež spoluzakladateľom regionálnej think tankovej platformy V4 Think-Visegrad.

dscf9944

Dobrý deň, Dobrý den, Jó napot a Dzień Dobry. Pozdravy v štyroch jazykoch krajín V4 zazneli od odborníka v samotnom úvode. Ten po prvých slovách predsedu Politickej sekcie Mareka Kopanického ocenil organizovanie akcie, akou je práve Modelová konferencia. Strážay zdôraznil, že spojenie kvarteta blízkych krajín sa nachádza v čase veľkých výziev. Ide predovšetkým o migračnú krízu, otázky súvisiace so zmenšovaním EÚ po potenciálnom odchode VB, no zároveň tiež možné rozširovanie EÚ, bezpečnosť nášho priestoru, globálnu zodpovednosť a dopady výsledkov amerických prezidentských volieb. Odborník zároveň zdôraznil väčšie šance Slovenska na presadenie hlasu, a to vďaka veľkosti a možnej sile Poľska v rámci V4. Strážay v ďalšej časti ocenil rozhodnutie členov sekcie pre štyri hlavné témy rokovania.

Zvolenie problematiky identity vyhodnotil ako nesmierne vhodný krok, a to najmä po 25 rokoch spolupráce. Pozitívne okomentoval tiež ďalšie tri okruhy otázok rokovania. Jeho „favoritom“ bola oblasť infraštruktúry. Práve v nej totiž vidí nevyužitý priestor – za posledné roky dokonca nastal regres. Aj preto navrhuje načrtnutie tejto témy ako politickú prioritu pre ďalšie roky.

dscf9952

Ďalšie minúty stredajšieho stretnutia patrili bližšiemu pohľadu na jednotlivé kategórie pripraveného draftu Memoranda. Po vyjadreniach názorov zástupcov štyroch delegácií reagoval následne pozvaný odborník. Úvod patril téme identity. Ten ocenil názorové reflektovanie skutočnosti zo strany V4 krajín. Reagoval tiež na možné rozšírenie Rakúskom: „Spomína sa od založenia V4, najprv išlo o nezáujem Rakúska, V4 vtedy spolupráca utrpela vývojom na SR. Rakúšania následne predstavili vlastný formát Regionálne partnerstvo (2001), neuspel, aktuálne ich ale zaujala dynamika.“

Strážaya taktiež zaujali návrhy posilnenej rozvojovej pomoci, spolupráce v oblasti turizmu či medziuniverzitnej spolupráce. Spomenul, že podobná kooperácia už funguje, a to v rámci Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Priestor vidí taktiež v oblasti budovania imidžu – podľa odborníka sa V4 nemusí v tejto pozícii hanbiť ani napríklad v porovnaní s BENELUX-om.

Druhá oblasť sa zameriava na krízový manažment, obranu a bezpečnosť. Aj tentokrát delegácie prezentovali svoje názory a pohľady na tému, nasledovali komentáre Strážaya na jednotlivé body. Ten pripomenul, že v rámci financií do obrany je Poľsko jedinou krajinou v rámci V4, ktorá si plní záväzky (2% HDP, Slovensko – 1,18%). Hosť tiež vyzdvihol dobrú spoluprácu v krízovom manažmente, pri povodniach, katastrofách, hasičských zboroch, sektorálnych prioritách, ich ďalšia podpora je podľa neho na mieste. Priestor vidí v odovzdávaní transformačných skúseností, a to napríklad pre oblasť Pobaltia.

Delegácie spomenuli vzdušné sily – spolupráca existuje, spoločná ochrana ale nie je formalizovaná, v rámci NATO samozrejme funguje. V závere Strážay odpovedal na otázky súvisiace s jednotkami rýchleho nasadenia – a to na humanitárne účely, zámer vraj už existuje.

dscf9962

Tretím okruhom je téma energetiky a environmentálnej bezpečnosti. Tú Strážay považuje za jednu z najdôležitejších v rámci rokovania, zároveň však problematiku vidí ako politicky senzitívnu. Podľa jeho názoru si každá z krajín EÚ môže zachovať energetický mix (Poľsko – uhlie, odstrániteľné emisie, ČR, Maďarsko – jadro). Pripomenul napríklad poľské dobudovanie elektrárne, kde je problémom nájdenie prostriedkov. Výstavba je podľa jeho slov finančne náročná, návratnosť je veľmi dlhá, ak cena elektriny bude klesať, návratnosť investícií sa bude predlžovať, existuje tam teda nepomer. Podľa neho tiež treba uvažovať o plynovodoch na sever, Poľsko by sa mohlo zamerať časom na nórsky plyn, rozšírenie LNG terminálov, prípadne dovoz amerického plynu.

dscf9969

Vyzdvihol tiež posledné udalosti – V4 zabodovala pred Parížom, kde predostrela upozornenie na dodržiavanie a postupné budovanie záväzkov. Poslednou oblasťou je téma infraštruktúry. Ako už bolo spomenuté v úvode, tam vidí Strážay veľký priestor na posun, rokovanie a presun témy do politických priorít. Jeho odporúčaním je orientácia na severojužné prepojenie. Pripomenul existujúce projekty a plány, ako napríklad Via Carpathia, bude však potrebné diplomatické úsilie ostatných krajín o vysvetlenie situácie českej delegácii. Na stole je tiež plánovaný projekt, ktorý získal podporu čínskych investorov a finančníkov – ide o prepojenie medzi Belehradom a Budapešťou. Podľa Strážaya je veľmi dôležité zapojenie ďalších oblastí a krajín v rámci témy, nielen tých z Vyšehradskej štvorky.

Hosť v závere poďakoval za pozvanie a poprial organizátorom podujatia a obzvlášť členom Politickej sekcie vydarený priebeh samotnej akcie. Veríme, že si nájde čas aj v deň udalosti – 5. apríla 2017.

Petra Niňajová

Foto: Denisa Rášová