31.marec 2017 fmv2016

Druhé kolo diskusií za okrúhlymi stolmi v rámci Modelovej konferencie

V stredu 15. februára 2017 diskutovali študenti Politickej a Rozvojovej sekcie už po druhý raz s pozvanými hosťami za okrúhlymi stolmi.

Okrúhle stoly sú jedna z možností pre študentov ako získať informácie pomocou diskusie s odborníkmi v danej oblasti. Je to súčasť príprav študentov FMV na Modelovú konferenciu, ktorá sa koná 5. apríla 2017.

Hosťom Politickej sekcie, ktorej témou je spolupráca v rámci Vyšehradskej štvorky, bol Samuel Goda pôsobiaci na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Na začiatku diskusie študenti predstavili hosťovi memorandum, na ktorom pracujú počas dvoch semestrov. Hosť sa vyjadril ku každému spomenutému bodu, pričom pomáhal aj s výberom správnej terminológie, ktorá sa používa v praxi. V rámci diskusie sa venovali témam ako spolupráca vo V4, spoločný výskum, branding, energetická bezpečnosť, vystupovanie krajín V4 v EÚ, ale spomenuté bolo aj zvyšovanie euroskeptických nálad vo viacerých európskych krajinách. Na záver diskusie odpovedal pán Goda študentom na otázky ohľadom memoranda.

Rozvojová sekcia pozvala zahraničného hosťa Leonarda Orlanda, ktorý pôsobí na Sciences Po v Paríži. Hlavnou témou Rozvojovej sekcie je spolupráca pri zabezpečení prístupu k pitnej vode. Študenti najskôr predstavili hosťovi svoj návrh riešenia, na ktorom sa dohodli počas predchádzajúcich rokovaní. Má podobu založenia novej medzinárodnej organizácie. Diskusie prebiehali v troch častiach, v ktorých sa študenti venovali samotnej organizácii (jej štruktúre, cieľu a funkcii), spôsobu financovania tejto organizácie a technológiám a výskumu v oblasti vody a sanitácie. Hosť pochválil myšlienku študentov, upozornil ich na oblasti, ktoré by mohli byť problematické a ktorým by sa mali venovať počas ďalších rokovaní. Na záver diskusie odpovedal na doplňujúce otázky od študentov.

Monika Dúbravková

Foto: Denisa Rášová