21.december 2016 fmv2016

Energeticko-bezpečnostná sekcia hostila Martina Vlachynského z INESS

16. novembra 2016 diskutoval Martin Vlachynský z INESS – Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz, s členmi Energeticko-bezpečnostnej sekcie o prírodných zdrojoch.

V rámci prednášky sa študenti dozvedeli, ktoré suroviny boli považované za kľúčové v minulosti a akú dôležitú úlohu zohrávalo uhlie ako energetický zdroj. Uhlie bolo v minulosti definované ako nenahraditeľná surovina, podobne ako dnes ropa, hovorilo sa dokonca o možnom zániku Britského impéria v súvislosti s vyčerpaním zásob uhlia. Už v 70tych rokoch obavy z vyčerpania ropy viedli vedeckú obec k publikovaniu odhadov, ktoré sa neskôr ukázali ako veľmi pesimistické.

Dopyt po rope je odvodený od dopytu po finálnych statkoch, ktoré sa z nej produkujú – túto produkciu však môžu nahradiť aj iné zdroje. Vedecko-technický pokrok umožňuje ťažiť ropu, ktorá bola v minulosti nedostupná, čo výrazne ovplyvňuje odhady dostupných zásob a tiež pozíciu tejto suroviny na svetových trhoch. V závere besedy sa rozpútala diskusia, v rámci ktorej sa zástupcovia jednotlivých delegácií Energeticko-bezpečnostnej sekcie pýtali na témy spojené s ťažbou ropy v jednotlivých krajinách. Ako dynamicky reaguje ťažba ropy na svetový dopyt, závislosť krajín na exporte ropy, či je ropa ako surovina nahraditeľná a mnohé iné otázky sa stali predmetom diskusie za okrúhlym stolom.

Fotogaléria z podujatia:

fmv1

fmv5

fmv3

fmv4

fmv2

Monika Olejárová

Foto: Denisa Rášová