Modelová konferencia FMV 2016
Záverečné rokovania – ostatné
Politická sekcia – záverečné rokovania
Okrúhle stoly – ekonomická sekcia
Okrúhle stoly – environmentálna sekcia
Okrúhle stoly – politická sekcia
Environmentálna sekcia – záverečné rokovania
Ekonomická sekcia – záverečné rokovania
Politická sekcia 2016
Environmentálna sekcia 2016
Ekonomická sekcia 2016

DÔLEŽITÉ KONTAKTY