Modelová konferencia 2018

S radosťou Vám chceme oznámiť, že sme úspešne otvorili 11. ročník Modelovej konferencie. Naše tímy nezaháľajú a prípravy sú už v plnom prúde. Všetci sa tešíme na najlepší ročník Modelovej konferencie vôbec! Aj vy ste zvedaví ako to bude celé prebiehať? Tak nás nezabudnite sledovať aj na instagrame @modelovka_fmv!

We are pleased to announce that the 11th anniversary of Model Conference is here! Our teams have already started to work on preparations which are underway. We are all looking forward to the best Model conference ever! If you are curious do not forget to follow us on instagram @modelovka_fmv!

Program Modelovej konferencie 2017

PROGRAMME

MODEL CONFERENCE 2017– FINAL PLENARY SESSION

April 05, 2017

Assembly Hall of the University of Economics in Bratislava

8.45 – 9.20 Registration

9.30 – 9.45 Opening Ceremony of the Final Plenary Session of the Model Conference 2017

Ferdinand DAŇO

Rector of the University of Economics in Bratislava, University of Economics in Bratislava

Rudolf KUCHARČÍK

Dean of the Faculty of International Relations, University of Economics in Bratislava

Kristína BACULÁKOVÁ  

Project coordinator of the Model Conference of the Faculty of International Relations 2017, University of Economics in Bratislava

Lukáš TAKÁČ

Chair of the Model Conference of the Faculty of International Relations 2017, University of Economics in Bratislava

Martin NESIRKY                

Director, UN Information Service, Vienna, Austria

9.45 – 10.45 POLITICAL SECTION

Panel discussion: The Perspectives of Vysegrad Group Cooperation – towards deeper partnership

Veronika LOMBARDINI

Head of Department – Vysegrad 4 countries, Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic

Robert FRELIK

Second Secretary, Embassy of the Republic of Poland in Bratislava, Slovakia

Ondřej POMETLO

First Secretary, Embassy of the Czech Republic in Bratislava, Slovakia

10.45 – 11.15 Coffee break

11.15 – 12.15 DEVELOPMENT SECTION

Panel discussion: The Cooperation in providing access to drinking water

Norbert KURILLA

Head of Department – Environment and climate change, Ministry of Environment of the Slovak Republic

Michal MLYNÁR

Director General – Directorate General for International Organisations, Development Assistance and Humanitarian Aid, Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic

Leonardo ORLANDO        

PhD Candidate at Sciences Po in Paris, France

12.15 – 12.45 Coffee break

12.45 – 13.45 ENERGY SECURITY SECTION

Panel discussion: The Discontinuation of illegal oil trade activities

Jozef HUDEC  

Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic

Jozef PULLMANN

Head of Department of Operative Search Activities, Financial Administration of the Slovak Republic

Stephanie HAAS

Underwriter Energy Offshore, Swiss Re Zürich, Switzerland

Lucia KOPIAROVÁ

Financial Policy Advisor, Ministry of Finance of the Slovak Republic

13.45 – Coupe de champagne

Pozvánka na 10. ročník Modelovej konferencie

Bratislava, 4. apríla 2017 – Už túto stredu, 5. apríla 2017 sa bude v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave konať 10. ročník Modelovej konferencie Fakulty medzinárodných vzťahov. Tento unikátny študentský projekt už dlhoročne láka hosťov z rôznych krajín, ktorí sa zaujímajú o dianie v medzinárodných vzťahoch.

Modelová konferencia je podujatie organizované študentami Fakulty medzinárodných vzťahov, ktorí dva semestre pracujú na jej príprave. Okrem samotnej organizácie, ktorá zahŕňa pozývanie hostí, médií, catering, fundraising, či nadväzovanie partnerstiev s inými univerzitami, pracujú tiež na obsahovej stránke konferencie. V troch skupinách rokujú o možných riešeniach aktuálnych svetových výziev a svoje riešenia predložia odborníkom z praxe. Práve na samotnej konferencii prebieha diskusia hostí, ktorý sa vyjadrujú aj k navrhnutým riešeniam študentov.

  1. ročník Modelovej konferencie bude výnimočný. Záujemcovia budú môcť predkladať svoje otázky hosťom nielen priamo na mieste, ale aj pomocou mobilnej aplikácie. Zároveň bude na konferencii zabezpečené simultánne tlmočenie do rôznych jazykov, vďaka spolupráci s Univerzitou Komenského.

Diskutovať sa bude v paneloch na tri rôzne témy:

  • Perspektívy Vyšehradskej spolupráce – smerom k hlbšiemu partnerstvu
  • Spolupráca v oblasti prístupu k pitnej vode v rozvojom svete
  • Zastavenie nelegálneho obchodu s ropou teroristickej skupiny ISIS

Podrobný program Modelovej konferencie si môžete pozrieť na oficiálnej webovej stránke.

Modelovú konferenciu FMV 2017 môžeme realizovať najmä vďaka podpore našich partnerov, ktorým týmto srdečne ďakujeme.

PROGRAMME MODEL CONFERENCE 2017– FINAL PLENARY SESSION

8.45 – 9.20 Registration

9.30 – 9.45 Opening Ceremony of the Final Plenary Session of the Model Conference 2017

Ferdinand DAŇO Rector of the University of Economics in Bratislava, University of Economics in Bratislava

Rudolf KUCHARČÍK Dean of the Faculty of International Relations, University of Economics in Bratislava

Kristína BACULÁKOVÁ Project coordinator of the Model Conference of the Faculty of International Relations 2017, University of Economics in Bratislava

Lukáš TAKÁČ
Chair of the Model Conference of the Faculty of International Relations 2017, University of Economics in Bratislava

Martin NESIRKY
Director, UN Information Service, Vienna, Austria

 

9.45 – 10.45 POLITICAL SECTION

Panel discussion: The Perspectives of Vysegrad Group Cooperation – towards deeper partnership

Veronika LOMBARDINI Head of Department – Vysegrad 4 countries, Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic

Robert FRELIK Second Secretary, Embassy of the Republic of Poland in Bratislava, Slovakia

Ondřej POMETLO First Secretary, Embassy of the Czech Republic in Bratislava, Slovakia

 

10.45 – 11.15 Coffee break

 

11.15 – 12.15 DEVELOPMENT SECTION

Panel discussion: The Cooperation in providing access to drinking water

Norbert KURILLA Head of Department – Environment and climate change, Ministry of Environment of the Slovak Republic

Michal MLYNÁR Director General – Directorate General for International Organisations, Development Assistance and Humanitarian Aid,

Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic

Leonardo ORLANDO PhD Candidate at Sciences Po in Paris, France

 

12.15 – 12.45 Coffee break

 

12.45 – 13.45 ENERGY SECURITY SECTION
Panel discussion: The Discontinuation of illegal oil trade activities

Jozef HUDEC Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic

Jozef PULLMANN Head of Department of Operative Search Activities, Financial Administration of the Slovak Republic

Stephanie HAAS Underwriter Energy Offshore, Swiss Re Zürich, Switzerland

Lucia KOPIAROVÁ Financial Policy Advisor, Ministry of Finance of the Slovak Republic

 

13.45 – Coupe de champagne

Okrúhle stoly energeticko-bezpečnostnej sekcie Modelovej konferencie

V stredu 1.marca 2017 diskutovali študenti Energeticko-bezpečnostnej sekcie už po druhýkrát s pozvaným hosťom za okrúhlymi stolmi.

Okrúhle stoly predstavujú príležitosť pre študentov, stretnúť sa s odborníkmi a prediskutovať memorandum, na ktorom spoločne pracujú 2 semestre. Ich snahy následne vyvrcholia 5.apríla 2017, kedy sa koná samotná Modelová konferencia.

Hosťom Energeticko-bezpečnostnej sekcie, ktorá sa venuje problematike ilegálneho obchodu s ropou Islamského štátu, bol tentokrát pán podplukovník Jozef Pullmann z Kriminálneho úradu finančnej správy z Úseku špeciálnych činností a vyšetrovania. Diskusia s hosťom sa týkala memoranda, pomocou ktorého sa študenti daný problém snažia vyriešiť. Pán podplukovník Pullmann sa so študentmi podelil o praktické skúsenosti a informácie súvisiace najmä s bojom proti pašeráctvu, či organizovanému zločinu ako takom a priblížil študentom aktuálnu situáciu vo svete. Tiež sa vyjadril k jednotlivým článkom memoranda, k reálnosti uskutočnenia navrhnutých riešení v praxi a poskytol typy na dodatočné zdroje, ktoré by sa študentom mohli zísť.

Modelová konferencia je unikátny projekt Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity, v rámci ktorého sa už po desiatykrát snaží poskytnúť študentom platformu na prepojenie teoretických znalostí s praxou.

Modelová konferencia 2017 bude skutočne výnimočná – sledujte aktivity študentov na webe a Facebooku.

Katarína Farkašová

Foto: Denisa Rášová

Politická sekcia Modelovej konferencie odhlasovala svoje memorandum

Študenti, zastupujúci jednotlivé krajiny Vyšehradskej skupiny, dnes odhlasovali finálne znenie memoranda, v ktorom predstavili rôzne iniciatívy na zlepšenie kooperácie a propagácie V4.

Stalo sa tak počas záverečných rokovaní Modelovej konferencie FMV, ktorú svojim príhovorom otvoril pán prodekan Fakulty medzinárodných vzťahov Rudolf Kucharčík, PhDr.,PhD.

 

V rámci záverečných rokovaní išlo o finálne úpravy memoranda, na ktorom študenti pracovali 2 semestre. Členovia delegácií aktívne prispievali svojimi úpravami a pripomienkami. Nešlo iba o to, aby bol daný text memoranda terminologicky čo najpresnejší, študenti v ňom museli taktiež hájiť záujem krajín, ktoré reprezentujú. V prípade nezhody, bolo ich najväčším záujmom v rámci spoločnej diskusie nájsť konsenzus.

Záverečné rokovania boli uskutočnené v anglickom jazyku a riadili sa skutočným rokovacím poriadkom, na ktorom sa delegácie spoločne dohodli a aj si ho odhlasovali.

Jednotlivé kapitoly memoranda sa týkajú aktuálnych tém ako reprezentácia V4, obranná politika, energetická bezpečnosť či rozvoj spoločnej infraštruktúry v rámci skupiny. Na to, aby študenti mohli prezentovať postoje svojich krajín v rámci rokovaní čo najpresnejšie a realisticky, predchádzalo každé stretnutie štúdium faktov a postojov danej krajiny.

Po odhlasovaní finálneho znenia memoranda, bol dokument podpísaný vedúcimi jednotlivých delegácií.

Nasledujúcim krokom bude samotná 10. jubilejná Modelová konferencia, ktorá sa uskutoční 5.apríla v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave. V rámci nej vystúpia experti v danej problematike a vyjadria sa k riešeniam, ktoré študenti v memorande navrhli.

Záverečné rokovania ako súčasť Modelovej konferencie sú unikátnym projektom Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorý sa snaží priblížiť študentom prax. Ide o veľmi praktický typ výučby, ktorý si u študentov získal veľkú obľubu.

Viac sa o našom projekte dozviete na webe alebo Facebook-u.

Katarína Farkašová

Foto: Denisa Rášová

Druhé kolo diskusií za okrúhlymi stolmi v rámci Modelovej konferencie

V stredu 15. februára 2017 diskutovali študenti Politickej a Rozvojovej sekcie už po druhý raz s pozvanými hosťami za okrúhlymi stolmi.

Okrúhle stoly sú jedna z možností pre študentov ako získať informácie pomocou diskusie s odborníkmi v danej oblasti. Je to súčasť príprav študentov FMV na Modelovú konferenciu, ktorá sa koná 5. apríla 2017.

Hosťom Politickej sekcie, ktorej témou je spolupráca v rámci Vyšehradskej štvorky, bol Samuel Goda pôsobiaci na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Na začiatku diskusie študenti predstavili hosťovi memorandum, na ktorom pracujú počas dvoch semestrov. Hosť sa vyjadril ku každému spomenutému bodu, pričom pomáhal aj s výberom správnej terminológie, ktorá sa používa v praxi. V rámci diskusie sa venovali témam ako spolupráca vo V4, spoločný výskum, branding, energetická bezpečnosť, vystupovanie krajín V4 v EÚ, ale spomenuté bolo aj zvyšovanie euroskeptických nálad vo viacerých európskych krajinách. Na záver diskusie odpovedal pán Goda študentom na otázky ohľadom memoranda.

Rozvojová sekcia pozvala zahraničného hosťa Leonarda Orlanda, ktorý pôsobí na Sciences Po v Paríži. Hlavnou témou Rozvojovej sekcie je spolupráca pri zabezpečení prístupu k pitnej vode. Študenti najskôr predstavili hosťovi svoj návrh riešenia, na ktorom sa dohodli počas predchádzajúcich rokovaní. Má podobu založenia novej medzinárodnej organizácie. Diskusie prebiehali v troch častiach, v ktorých sa študenti venovali samotnej organizácii (jej štruktúre, cieľu a funkcii), spôsobu financovania tejto organizácie a technológiám a výskumu v oblasti vody a sanitácie. Hosť pochválil myšlienku študentov, upozornil ich na oblasti, ktoré by mohli byť problematické a ktorým by sa mali venovať počas ďalších rokovaní. Na záver diskusie odpovedal na doplňujúce otázky od študentov.

Monika Dúbravková

Foto: Denisa Rášová

Ekotopfilm medzi študentami Ekonomickej univerzity

Študenti posledného ročníka Fakulty medzinárodných vzťahov tento rok organizujú už jubilejný 10. ročník Modelovej konferencie, ktorej cieľom je prepojiť teoretické poznatky z oblasti diplomacie s praktickými skúsenosťami. V rámci tohtoročných rokovaní sa študenti spolu s domácimi, ale i zahraničnými odborníkmi zameriavajú na načrtnutie riešení v troch hlavných oblastiach medzinárodných vzťahov. Témy sa venujú aktuálnej problematike ilegálneho obchodu s ropou, zabezpečovania prístupu k pitnej vode v rozvojovom svete a tiež aj perspektívam hlbšieho partnerstva v rámci Vyšehradskej štvorky.

Keďže niektoré témy zasahujú aj do environmentálnej problematiky, na konferencii sme nemohli chýbať ani my. Už minulý týždeň sa v budove Ekonomickej univerzity v Bratislave konalo sprievodné podujatie, kde sa študentom a vyučujúcim premietli dokumentárne filmy zamerané na problematiku vody a ropy. Výber týchto filmov bol ovplyvnený jednotlivými témami, ktoré sú predmetom diskusií v rámci pripravovanej Modelovej konferencie s cieľom pomôcť študentom k lepšej orientácii v danej oblasti.

V rámci 10. ročníka sa organizačný tím konferencie rozhodol spustiť crowdfundingovú kampaň, založenú na dobrovoľných finančných príspevkoch, ktoré pomôžu prezentovať projekt Modelovej konferencie čo najširšiemu okruhu verejnosti a zlepšiť tak kvalitu výučby na Slovensku. Ak vás projekt zaujal, podporiť ho môžete –TU

Tomáš Strážay za okrúhlym stolom Politickej sekcie

Politická sekcia Modelovej konferencie 2017 sa počas stredajšieho rokovania vo forme okrúhlych stolov stretla s odborníkom na problematiku Vyšehradského partnerstva.

Rokovacia skupina orientovaná na Vyšehradskú štvorku si ako hosťa pozvala Tomáša Strážaya zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Pán Strážay sa v rámci výskumu venuje regionálnej spolupráci v Strednej Európe, a to práve s dôrazom na V4. Je tiež spoluzakladateľom regionálnej think tankovej platformy V4 Think-Visegrad.

dscf9944

Dobrý deň, Dobrý den, Jó napot a Dzień Dobry. Pozdravy v štyroch jazykoch krajín V4 zazneli od odborníka v samotnom úvode. Ten po prvých slovách predsedu Politickej sekcie Mareka Kopanického ocenil organizovanie akcie, akou je práve Modelová konferencia. Strážay zdôraznil, že spojenie kvarteta blízkych krajín sa nachádza v čase veľkých výziev. Ide predovšetkým o migračnú krízu, otázky súvisiace so zmenšovaním EÚ po potenciálnom odchode VB, no zároveň tiež možné rozširovanie EÚ, bezpečnosť nášho priestoru, globálnu zodpovednosť a dopady výsledkov amerických prezidentských volieb. Odborník zároveň zdôraznil väčšie šance Slovenska na presadenie hlasu, a to vďaka veľkosti a možnej sile Poľska v rámci V4. Strážay v ďalšej časti ocenil rozhodnutie členov sekcie pre štyri hlavné témy rokovania.

Zvolenie problematiky identity vyhodnotil ako nesmierne vhodný krok, a to najmä po 25 rokoch spolupráce. Pozitívne okomentoval tiež ďalšie tri okruhy otázok rokovania. Jeho „favoritom“ bola oblasť infraštruktúry. Práve v nej totiž vidí nevyužitý priestor – za posledné roky dokonca nastal regres. Aj preto navrhuje načrtnutie tejto témy ako politickú prioritu pre ďalšie roky.

dscf9952

Ďalšie minúty stredajšieho stretnutia patrili bližšiemu pohľadu na jednotlivé kategórie pripraveného draftu Memoranda. Po vyjadreniach názorov zástupcov štyroch delegácií reagoval následne pozvaný odborník. Úvod patril téme identity. Ten ocenil názorové reflektovanie skutočnosti zo strany V4 krajín. Reagoval tiež na možné rozšírenie Rakúskom: „Spomína sa od založenia V4, najprv išlo o nezáujem Rakúska, V4 vtedy spolupráca utrpela vývojom na SR. Rakúšania následne predstavili vlastný formát Regionálne partnerstvo (2001), neuspel, aktuálne ich ale zaujala dynamika.“

Strážaya taktiež zaujali návrhy posilnenej rozvojovej pomoci, spolupráce v oblasti turizmu či medziuniverzitnej spolupráce. Spomenul, že podobná kooperácia už funguje, a to v rámci Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Priestor vidí taktiež v oblasti budovania imidžu – podľa odborníka sa V4 nemusí v tejto pozícii hanbiť ani napríklad v porovnaní s BENELUX-om.

Druhá oblasť sa zameriava na krízový manažment, obranu a bezpečnosť. Aj tentokrát delegácie prezentovali svoje názory a pohľady na tému, nasledovali komentáre Strážaya na jednotlivé body. Ten pripomenul, že v rámci financií do obrany je Poľsko jedinou krajinou v rámci V4, ktorá si plní záväzky (2% HDP, Slovensko – 1,18%). Hosť tiež vyzdvihol dobrú spoluprácu v krízovom manažmente, pri povodniach, katastrofách, hasičských zboroch, sektorálnych prioritách, ich ďalšia podpora je podľa neho na mieste. Priestor vidí v odovzdávaní transformačných skúseností, a to napríklad pre oblasť Pobaltia.

Delegácie spomenuli vzdušné sily – spolupráca existuje, spoločná ochrana ale nie je formalizovaná, v rámci NATO samozrejme funguje. V závere Strážay odpovedal na otázky súvisiace s jednotkami rýchleho nasadenia – a to na humanitárne účely, zámer vraj už existuje.

dscf9962

Tretím okruhom je téma energetiky a environmentálnej bezpečnosti. Tú Strážay považuje za jednu z najdôležitejších v rámci rokovania, zároveň však problematiku vidí ako politicky senzitívnu. Podľa jeho názoru si každá z krajín EÚ môže zachovať energetický mix (Poľsko – uhlie, odstrániteľné emisie, ČR, Maďarsko – jadro). Pripomenul napríklad poľské dobudovanie elektrárne, kde je problémom nájdenie prostriedkov. Výstavba je podľa jeho slov finančne náročná, návratnosť je veľmi dlhá, ak cena elektriny bude klesať, návratnosť investícií sa bude predlžovať, existuje tam teda nepomer. Podľa neho tiež treba uvažovať o plynovodoch na sever, Poľsko by sa mohlo zamerať časom na nórsky plyn, rozšírenie LNG terminálov, prípadne dovoz amerického plynu.

dscf9969

Vyzdvihol tiež posledné udalosti – V4 zabodovala pred Parížom, kde predostrela upozornenie na dodržiavanie a postupné budovanie záväzkov. Poslednou oblasťou je téma infraštruktúry. Ako už bolo spomenuté v úvode, tam vidí Strážay veľký priestor na posun, rokovanie a presun témy do politických priorít. Jeho odporúčaním je orientácia na severojužné prepojenie. Pripomenul existujúce projekty a plány, ako napríklad Via Carpathia, bude však potrebné diplomatické úsilie ostatných krajín o vysvetlenie situácie českej delegácii. Na stole je tiež plánovaný projekt, ktorý získal podporu čínskych investorov a finančníkov – ide o prepojenie medzi Belehradom a Budapešťou. Podľa Strážaya je veľmi dôležité zapojenie ďalších oblastí a krajín v rámci témy, nielen tých z Vyšehradskej štvorky.

Hosť v závere poďakoval za pozvanie a poprial organizátorom podujatia a obzvlášť členom Politickej sekcie vydarený priebeh samotnej akcie. Veríme, že si nájde čas aj v deň udalosti – 5. apríla 2017.

Petra Niňajová

Foto: Denisa Rášová

Rozvojová sekcia za okrúhlym stolom

Dňa 16.11.2016 sa rozvojová sekcia Modelovej konferencie 2017 počas rokovania vo forme okrúhlych stolov stretla s pozvaným odborníkom z danej problematiky.

Predstavitelia delegácií rozvojovej sekcie sa v rámci podujatia okrúhle stoly stretli s p. Ing. Mikulášom Černotom PhD., ktorý v súčasnosti pôsobí na Katedre medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie na Ekonomickej univerzite v Bratislave ako prodekan pre rozvoj a odborný asistent. Diskusiu otvoril pán Černota krátkym príhovorom na tému vodná problematika na Slovensku a vo svete. Poznamenal, že vo svete začína byť nedostatok vody, čo sa prejavuje aj na eskalácii konfliktov medzi krajinami trpiacimi práve jej nedostatkom. Vo väčšine prípadov však riešenie nespočíva vo vode, pretože konflikt tkvie inde a voda tieto konflikty len znásobuje.

dscf9893

V druhej časti sa sa začali postupne predstavovať jednotlivé delegácie krajín. Bolívia, India, Juhoafrická republika, Saudská Arábia, Kanada, Izrael a Európska únia – toto sú rokujúce krajiny v rozvojovej sekcii. Každá delegácia stručne predstavila stanovisko krajiny, vodný stav – t.j. či patrí ku krajinám s nedostatkom vody alebo naopak a stanovené ciele, ktoré chce dosiahnuť počas rokovaní. Hosť sa následne vyjadril ku všetkým štátom a dal každej delegácii radu, ako by mala počas rokovaní postupovať. Zameral sa na témy ako je sanitácia, prístup k vode, spôsoby výroby pitnej vody a ich pretrvávajúca nákladnosť. Diskutovaná bola aj problematika pitnej vody ako ľudského práva. Mnohé krajiny, a to predovšetkým rozvinuté, majú totiž ľahký prístup k pitnej vode a pitná voda je zároveň dostupná pre všetkých. Zvyšné však musia vynakladať obrovské finančné prostriedky, aby pitnú vodu či už vyrobili alebo inak získali, čo však samozrejme nie je možné pre všetky krajiny, predovšetkým tie rozvojové.

dscf9895

V poslednej časti mali ešte študenti možnosť sa opýtať na konkrétne záležitosti, ktoré ich zaujímali. Diskutovalo sa o postavení zúčastnených krajín na medzinárodnej úrovni v oblasti vodnej politiky, ale aj o očakávaniach jednotlivých krajín od výsledkov rokovaní. Spolu s p. Černotom tiež rozoberali, aký prínos bude mať budúca dohoda pre rokujúce krajiny. Diskusia priniesla poslucháčom množstvo vzácnych informácií, ktoré môžu aplikovať počas nasledujúcich rokovaní a príprave finálneho dokumentu modelovej konferencie.

dscf9911

Monika Dúbravková

Foto: Denisa Rášová