31.marec 2017 fmv2016

Okrúhle stoly energeticko-bezpečnostnej sekcie Modelovej konferencie

V stredu 1.marca 2017 diskutovali študenti Energeticko-bezpečnostnej sekcie už po druhýkrát s pozvaným hosťom za okrúhlymi stolmi.

Okrúhle stoly predstavujú príležitosť pre študentov, stretnúť sa s odborníkmi a prediskutovať memorandum, na ktorom spoločne pracujú 2 semestre. Ich snahy následne vyvrcholia 5.apríla 2017, kedy sa koná samotná Modelová konferencia.

Hosťom Energeticko-bezpečnostnej sekcie, ktorá sa venuje problematike ilegálneho obchodu s ropou Islamského štátu, bol tentokrát pán podplukovník Jozef Pullmann z Kriminálneho úradu finančnej správy z Úseku špeciálnych činností a vyšetrovania. Diskusia s hosťom sa týkala memoranda, pomocou ktorého sa študenti daný problém snažia vyriešiť. Pán podplukovník Pullmann sa so študentmi podelil o praktické skúsenosti a informácie súvisiace najmä s bojom proti pašeráctvu, či organizovanému zločinu ako takom a priblížil študentom aktuálnu situáciu vo svete. Tiež sa vyjadril k jednotlivým článkom memoranda, k reálnosti uskutočnenia navrhnutých riešení v praxi a poskytol typy na dodatočné zdroje, ktoré by sa študentom mohli zísť.

Modelová konferencia je unikátny projekt Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity, v rámci ktorého sa už po desiatykrát snaží poskytnúť študentom platformu na prepojenie teoretických znalostí s praxou.

Modelová konferencia 2017 bude skutočne výnimočná – sledujte aktivity študentov na webe a Facebooku.

Katarína Farkašová

Foto: Denisa Rášová