lukiPredseda Modelovej konferencie FMV 2017, Lukáš Takáč,
má reprezentatívnu, koordinačnú a organizačnú úlohu. Zabezpečuje komunikáciu medzi dvoma tímami – negociačným a organizačným, rovnako ako medzi študentmi a supervízormi a reprezentuje Modelovú konferenciu FMV 2017 navonok. Je tiež súčasťou organizačného tímu.

organizacny-tim

Organizačný tím je zložený zo štyroch menších tímov. Každý tím má svojho predsedu. Predsedom diplomatického protokolu je Tomáš Salíni. Úlohou tímu je organizačné a protokolárne zabezpečenie jednotlivých podujatí v rámci Modelovej konferencie. Medzi ich úlohy patrí napríklad príprava zasadacieho poriadku, oficiálne pozvaniaa alebo zabezpečenie vlajkovej výzdoby. Členmi tímu sú Christine Serhanová, Lenka Suchánková, Nikoletta Lörincová, Kristína Perneschová, Michaela Gajňáková a Michaela Žatkovičová.

Tím pre styk s verejnosťou zastrešuje marketing Modelovej konferencie.  Na jeho čele stojí Denisa Rášová. Tím má na starosti zviditeľnenie konferencie a činnosti všetkých sekcií na akademickej pôde ako aj medzi verejnosťou a partnermi. Jehho úlohou je administrácia sociálnych sietí a webovej stránky, komunikácia s médiami, príprava a distribúcia propagačných materiálov, fotografovanie a organizácia videokampane Modelovej konferencie. Členmi tímu sú Dominika Tomášová, Michal Vašica, Monika Olejárová, Katarína Farkašová, Monika Dúbravková, Petra Niňajová a Michelle Prigancová.

Cieľom fundraisingového tímu je získať finančné a iné prostriedky nevyhnutné pre samotné zorganizovanie Modelovej konferencie. Predsedkyňou tímu je Kristína Pagáčová. Úlohou tímu je osloviť partnerov, získať ich podporu a nadviazať s nimi obojstranne výhodnú spoluprácu. Medzi hlavné priority patrí uchádzanie sa o grantové výzvy. Členovia tímu vypracovávajú projekty a žiadosti o poskytnutie daru, prípadne inej formy spolupráce. Členmi tímu sú Gábor Menyhárt, Edita Csoelleová, Philip Darazs, Andrea Salayová, Soňa Bokorová a Dominika Palková.

Tím pre univerzitné partnerstvá a externých partnerov má za cieľ prepojiť študentov z rôznych odborov a nadviazať nové partnerstvá na úrovni univerzít. Predsedom tímu je Peter Cáha. Študenti Fakulty medzinárodných vzťahov EUBA spolupracujú so študentami z odborov ako tlmočníctvo, žurnalistika či médiá. Členmi tímu sú Martina Gajňáková, Romana Rybárová a  Nikoleta Sedmínová.

 

DÔLEŽITÉ KONTAKTY