Modelová konferencia FMV je projekt organizovaný študentmi posledného ročníka Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Celková realizácia je súčasťou dvojsemestrálneho predmetu Negociácie v diplomatickej praxi, a jeho výstup v podobe modelovej konferencie spadá pod záštitu rektora univerzity a dekanky fakulty medzinárodných vzťahov. Záverečnej konferencie sa zúčastňujú okrem študentov a pracovníkov EUBA aj akademici, odborníci či diplomati z praxe.

Niekoľkoročná skúsenosť vytvorila kvalitný projekt, ktorého úroveň každoročne narastá a získava stále väčšiu pozornosť a angažovanosť širokého spektra partnerov. Ročník 2016 získal podporu významného grantu – Grant nadácie Slovenskej sporiteľne a rovnako získal finančnú podporu od spoločností SwissRe, DM drogerie markt, SPP a Grafton Recruitment.

Modelová konferencia 2016 v číslach

100

PRIAMO ZAPOJENÝCH ŠTUDENTOV  

1

ÚSPEŠNE ZÍSKANÉ GRANTY 

9

ABSOLVOVANÝCH ROČNÍKOV 

200

PLÁNOVANÝCH ÚČASTNÍKOV ZÁVEREČNEJ KONFERENCIE

Staňte sa našimi partnermi a podporte jedinečný projekt.

My vášu spoločnosť budeme na oplátku propagovať prostredníctvom nasledujúcich kanálov

Sociálne siete

Multimediálne výstupy projektu

Propagačné materiály

Webstránka

Priestory univerzity

Priestory konania konferencie

kontaktujte nás

generálni partneri konferencie

swissre
slsp

Medzi našich partnerov ďalej patria

fmv
faj
fif
ff_umb
ucm
euba
graf
tablet
sk_servis
JokerIT
Nadácia BWS
Veselá paradajka
Víno Hubinský
Vinotéka Papillon
SPP
Startlab
Slido
EkoTop
bw

 

DÔLEŽITÉ KONTAKTY