31.marec 2017 fmv2016

Politická sekcia Modelovej konferencie odhlasovala svoje memorandum

Študenti, zastupujúci jednotlivé krajiny Vyšehradskej skupiny, dnes odhlasovali finálne znenie memoranda, v ktorom predstavili rôzne iniciatívy na zlepšenie kooperácie a propagácie V4.

Stalo sa tak počas záverečných rokovaní Modelovej konferencie FMV, ktorú svojim príhovorom otvoril pán prodekan Fakulty medzinárodných vzťahov Rudolf Kucharčík, PhDr.,PhD.

 

V rámci záverečných rokovaní išlo o finálne úpravy memoranda, na ktorom študenti pracovali 2 semestre. Členovia delegácií aktívne prispievali svojimi úpravami a pripomienkami. Nešlo iba o to, aby bol daný text memoranda terminologicky čo najpresnejší, študenti v ňom museli taktiež hájiť záujem krajín, ktoré reprezentujú. V prípade nezhody, bolo ich najväčším záujmom v rámci spoločnej diskusie nájsť konsenzus.

Záverečné rokovania boli uskutočnené v anglickom jazyku a riadili sa skutočným rokovacím poriadkom, na ktorom sa delegácie spoločne dohodli a aj si ho odhlasovali.

Jednotlivé kapitoly memoranda sa týkajú aktuálnych tém ako reprezentácia V4, obranná politika, energetická bezpečnosť či rozvoj spoločnej infraštruktúry v rámci skupiny. Na to, aby študenti mohli prezentovať postoje svojich krajín v rámci rokovaní čo najpresnejšie a realisticky, predchádzalo každé stretnutie štúdium faktov a postojov danej krajiny.

Po odhlasovaní finálneho znenia memoranda, bol dokument podpísaný vedúcimi jednotlivých delegácií.

Nasledujúcim krokom bude samotná 10. jubilejná Modelová konferencia, ktorá sa uskutoční 5.apríla v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave. V rámci nej vystúpia experti v danej problematike a vyjadria sa k riešeniam, ktoré študenti v memorande navrhli.

Záverečné rokovania ako súčasť Modelovej konferencie sú unikátnym projektom Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorý sa snaží priblížiť študentom prax. Ide o veľmi praktický typ výučby, ktorý si u študentov získal veľkú obľubu.

Viac sa o našom projekte dozviete na webe alebo Facebook-u.

Katarína Farkašová

Foto: Denisa Rášová