4.apríl 2017 fmv2016

Pozvánka na 10. ročník Modelovej konferencie

Bratislava, 4. apríla 2017 – Už túto stredu, 5. apríla 2017 sa bude v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave konať 10. ročník Modelovej konferencie Fakulty medzinárodných vzťahov. Tento unikátny študentský projekt už dlhoročne láka hosťov z rôznych krajín, ktorí sa zaujímajú o dianie v medzinárodných vzťahoch.

Modelová konferencia je podujatie organizované študentami Fakulty medzinárodných vzťahov, ktorí dva semestre pracujú na jej príprave. Okrem samotnej organizácie, ktorá zahŕňa pozývanie hostí, médií, catering, fundraising, či nadväzovanie partnerstiev s inými univerzitami, pracujú tiež na obsahovej stránke konferencie. V troch skupinách rokujú o možných riešeniach aktuálnych svetových výziev a svoje riešenia predložia odborníkom z praxe. Práve na samotnej konferencii prebieha diskusia hostí, ktorý sa vyjadrujú aj k navrhnutým riešeniam študentov.

  1. ročník Modelovej konferencie bude výnimočný. Záujemcovia budú môcť predkladať svoje otázky hosťom nielen priamo na mieste, ale aj pomocou mobilnej aplikácie. Zároveň bude na konferencii zabezpečené simultánne tlmočenie do rôznych jazykov, vďaka spolupráci s Univerzitou Komenského.

Diskutovať sa bude v paneloch na tri rôzne témy:

  • Perspektívy Vyšehradskej spolupráce – smerom k hlbšiemu partnerstvu
  • Spolupráca v oblasti prístupu k pitnej vode v rozvojom svete
  • Zastavenie nelegálneho obchodu s ropou teroristickej skupiny ISIS

Podrobný program Modelovej konferencie si môžete pozrieť na oficiálnej webovej stránke.

Modelovú konferenciu FMV 2017 môžeme realizovať najmä vďaka podpore našich partnerov, ktorým týmto srdečne ďakujeme.