21.december 2016 fmv2016

Rozvojová sekcia za okrúhlym stolom

Dňa 16.11.2016 sa rozvojová sekcia Modelovej konferencie 2017 počas rokovania vo forme okrúhlych stolov stretla s pozvaným odborníkom z danej problematiky.

Predstavitelia delegácií rozvojovej sekcie sa v rámci podujatia okrúhle stoly stretli s p. Ing. Mikulášom Černotom PhD., ktorý v súčasnosti pôsobí na Katedre medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie na Ekonomickej univerzite v Bratislave ako prodekan pre rozvoj a odborný asistent. Diskusiu otvoril pán Černota krátkym príhovorom na tému vodná problematika na Slovensku a vo svete. Poznamenal, že vo svete začína byť nedostatok vody, čo sa prejavuje aj na eskalácii konfliktov medzi krajinami trpiacimi práve jej nedostatkom. Vo väčšine prípadov však riešenie nespočíva vo vode, pretože konflikt tkvie inde a voda tieto konflikty len znásobuje.

dscf9893

V druhej časti sa sa začali postupne predstavovať jednotlivé delegácie krajín. Bolívia, India, Juhoafrická republika, Saudská Arábia, Kanada, Izrael a Európska únia – toto sú rokujúce krajiny v rozvojovej sekcii. Každá delegácia stručne predstavila stanovisko krajiny, vodný stav – t.j. či patrí ku krajinám s nedostatkom vody alebo naopak a stanovené ciele, ktoré chce dosiahnuť počas rokovaní. Hosť sa následne vyjadril ku všetkým štátom a dal každej delegácii radu, ako by mala počas rokovaní postupovať. Zameral sa na témy ako je sanitácia, prístup k vode, spôsoby výroby pitnej vody a ich pretrvávajúca nákladnosť. Diskutovaná bola aj problematika pitnej vody ako ľudského práva. Mnohé krajiny, a to predovšetkým rozvinuté, majú totiž ľahký prístup k pitnej vode a pitná voda je zároveň dostupná pre všetkých. Zvyšné však musia vynakladať obrovské finančné prostriedky, aby pitnú vodu či už vyrobili alebo inak získali, čo však samozrejme nie je možné pre všetky krajiny, predovšetkým tie rozvojové.

dscf9895

V poslednej časti mali ešte študenti možnosť sa opýtať na konkrétne záležitosti, ktoré ich zaujímali. Diskutovalo sa o postavení zúčastnených krajín na medzinárodnej úrovni v oblasti vodnej politiky, ale aj o očakávaniach jednotlivých krajín od výsledkov rokovaní. Spolu s p. Černotom tiež rozoberali, aký prínos bude mať budúca dohoda pre rokujúce krajiny. Diskusia priniesla poslucháčom množstvo vzácnych informácií, ktoré môžu aplikovať počas nasledujúcich rokovaní a príprave finálneho dokumentu modelovej konferencie.

dscf9911

Monika Dúbravková

Foto: Denisa Rášová