Modelová konferencia Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave predstavuje platformu pre simulované multilaterálne negociácie, zamerané na riešenie aktuálnych otázok a problémov v oblasti medzinárodných vzťahov.

V rámci troch sekcií – ekonomickej, bezpečnostnej a politickej – sa študenti Fakulty medzinárodných vzťahov v pozíciách zástupcov zainteresovaných krajín zapájajú do spoločných diskusií na rôzne, medzinárodne orientované témy.

Všetky rokovania dodržujú pravidlá formálnej multilaterálnej diplomacie. Obsahujú prvky formálnych rokovaní, riadne hlasovanie aj diskusiu. Pod vedením predsedov každej z troch sekcií delegáti obhajujú záujmy a stanoviská svojho vysielajúceho štátu, čím aktívne prispievajú k dosiahnutiu konsenzu medzi zúčastnenými krajinami. Ich spoločným cieľom je vytvorenie a podpísanie záverečného dokumentu, ktorý predstavuje ich spoločnú víziu riešenia konkrétnej problematiky.

Výsledný dokument bude prezentovaný na podujatí Modelovej konferencie, kde budú mať študenti možnosť diskutovať s odborníkmi z praxe o danej problematike a riešeniach navrhnutých vo finálnom dokumente.

 
DÔLEŽITÉ KONTAKTY