negociacny-tim-ener-bezp

Energeticko-bezpečnostná sekcia Modelovej Konferencie Fakulty medzinárodných vzťahov sa zaoberá problémom ilegálneho obchodu s ropou, ktorý je organizovaný teroristickou skupinou samozvaného Islamského štátu (ISIS/Daesh). Cieľom negociácií tejto sekcie je zaistiť bezpečnosť hraníc a prerušiť ilegálnu činnosť v pohraničnom regióne Tureckej republiky a jej okolitých štátoch prostredníctvom spolupráce všetkých relevantných štátov. Delegácie štátov zastupujúce Irackú republiku, Ruskú federáciu, Spojené štáty americké, Sýrsku Arabskú Republiku, Tureckú republiku sa zaoberajú zavedením bližších opatrení na zabránenie pašovaniu ilegálnej ropy. Dôležitosť zohrávajú spôsoby zabránenia ilegálneho nákupu ropy, ako aj samotná ochrana zabezpečená armádnymi jednotkami štátu, ku ktorému územie prináleží. Zároveň relevantné štáty budú upriamovať pozornosť aj na zabezpečenie financovania plánovaných opatrení.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

PREJSŤ NA SEKCIU

m-rozvojovask

fmv_logo_ps


PREDSEDA SEKCIE
HEAD OF THE SECTION   Kristína Köszeghyová

Vedúcou energeticko-bezpečnostnej sekcie Modelovej konferencie FMV 2017 je Kristína Köszeghyová. Spolu s reprezentantmi z piatich krajín – z Irackej republiky, Ruskej federácie, Spojených štátov amerických, Sýrskej Arabskej republiky a Tureckej republiky – sa zaoberajú zavedením bližších opatrení na zabránenie pašovaniu ilegálnej ropy. Kristína koordinuje činnosť jednotlivých delegátov, komunikuje s predsedom Modelovej konferencie FMV 2017, supervízormi a mentorom. Jej hlavnou úlohou je písať drafty, ktoré určujú hlavné body stanovísk jednotlivých štátov a následných negociácií.kika

TURECKÁ REPUBLIKA
THE REPUBLIC OF TURKEY   Roman Hrdlovič, Patrícia Tutková, Andrea Štrbáková

Turecká republika je so situáciou v obklopujúcich krajinách, ako aj s útokmi Dáiš v krajine veľmi zdrvené. V súčasnosti medzi hlavné priority politiky Tureckej republiky patrí zastavenie finančných tokov pre Dáiš, a tým zničenie celej teroristickej skupiny a stabilizovanie situácie. Preto Turecká republika podporuje spoluprácu medzi zainteresovanými krajinami pri vývoji ďalších postupov riešenia situácie. Medzi nevyhnutné ciele patrí odstavenie Dáiš od prístupu k rope a dojednanie dohody medzi krajinami.


turkey

SÝRSKA ARABSKÁ REPUBLIKA
THE SYRIAN ARAB REPUBLIC Samo Šóth, Michal Bazovský, Michal Alemayehu

Sýrska arabská republika je ilegálnym obchodovaním s ropou veľmi znepokojená, pričom spomedzi všetkých krajín je dopad ilegálneho obchodu s ropou najničivejší pre Sýriu. Dáiš predstavuje nebezpečenstvo, ako pre Sýrsku arabskú republiku, tak aj pre celý svet a preto je zastavenie ilegálneho obchodovania s ropou, a teda zastavenie významného toku financií Dáiš, jednou z našich priorít. Spolupráca medzi zainteresovanými krajinami a vznik spoločnej dohody budú kľúčovým míľnikom v energetickej bezpečnosti súčasného sveta.syria

IRACKÁ REPUBLIKA
THE REPUBLIC OF IRAQ   Denis Balentic, Andrej Cína, Michal Boga

Iracká republika považuje za kľúčový bod v boji proti Dáiš zastavenie nelegálneho obchodu s ropou, ktorý je jedným z hlavných zdrojov financovania tejto teroristickej organizácie. Iracká republika je aj napriek ťažkej situácii a bojom, ktoré na jej území prebiehajú naďalej odhodlaná plne spolupracovať s medzinárodným spoločenstvom a dotknutými štátmi, aby ISIS zneškodnila. V rámci zachovania vlastnej suverenity a ochrany obyvateľstva je rozhodnutá všetkými dostupnými a možnými prostriedkami zasiahnuť.


iraq

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ
THE UNITED STATES OF AMERICA   Jana Pačutová, Patrícia Tutková, Júlia Novotná

Spojené štáty americké zastávujú pozíciu svetovej veľmoci, ktorá sa snaží o udržanie mieru vo svete, a na ceste k splneniu tohto cieľa by mala byť sloboda jednotlivca hlavným pilierom budúceho rozvoja situácie vo vojnou zasiahnutých krajinách. Z tohto dôvodu Spojené štáty americké vidia ilegálny obchod s ropou, teroristickej organizácie Dáiš, ktorý zároveň predstavuje hlavný zdroj financovania spomenutej teroristickej skupiny, ako najväčšiu hrozbu pre svetový mier. Zastavanie ilegálneho obchodu s ropou považujeme za najväčšiu prioritu nasej zahraničnej politiky, a preto, doterajšie, ako aj budúce rozhodnutia, súčasného, ako aj budúceho prezidenta Spojených štátov amerických budu smerovať k zastaveniu a úplnému zničeniu spomenutej teroristickej organizácie. Spojené štáty americké budú pokračovať vo svojej spolupráci so spojencami, aby umožnili slobodnú, demokratickú a svetlejšiu budúcnosť sýrskeho a irackého ľudu. Spojené štáty americké veria, že aj ostatné strany zapojené do konfliktu a bojov proti Dáišu, na čele s Ruskou federáciou, začnú konať smerom k najrýchlejšiemu vyriešeniu konfliktu a že sa národom daného regiónu umožní, aby slobodne rozhodovali o svojej budúcnosti.usa

RUSKÁ FEDERÁCIA
THE RUSSIAN FEDERATION   Mária Mišutková, Silvia Švejdová, Matej Svrček

Ruská federácia považuje hrozbu Dáišu za znepokojivú a kritickú, nielen pre okolité štáty, ale aj pre medzinárodný mier v globálnom meradle. Preto je pre Ruskú federáciu prioritou odstrániť hrozbu, ktorú Dáiš predstavuje, prostredníctvom zastavenia jeho financovania, ktoré sa uskutočňuje najmä vďaka obchodu s ropou. Je potrebné vynaložiť väčšiu snahu aj zo strany Tureckej republiky a Spojených štátov amerických, ktoré zlyhávajú pri ochrane hraníc, cez ktoré vedú hlavné transportné cesty. Zároveň je neprípustný zásah na sýrske územie, ktorý by znamenal porušenie suverenity Sýrskej arabskej republiky. Na ukončenie násilia a následnú stabilizáciu a manažment konfliktu je potrebná lepšia spolupráca krajín, založená na diplomatickom dialógu, a taktiež skutočná vôľa štátov na jeho riešenie.russia

DÔLEŽITÉ KONTAKTY