negociacny-tim-polit

Tohtoročná téma Politickej sekcie Modelovej konferencie nesie názov: Perspektívy Vyšehradskej spolupráce – smerom k hlbšiemu partnerstvu. Spolupráca Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska je vzhľadom na geografickú i kultúrnu blízkosť týchto krajín, ako aj vzhľadom na výzvy, ktorým Európa v súčasnosti čelí, pochopiteľným krokom. Krajiny Vyšehradskej skupiny vyjadrili úprimnú snahu o prehĺbenie existujúcej kooperácie i jej rozšírenie do nových oblastí. Kooperáciu vnímajú ako výzvu a chcú spoločne pracovať na presadzovaní jednotných cieľov aj v rámci štruktúr Európskej únie. Hlavným cieľom rokovaní Politickej sekcie bude prehĺbenie vzájomnej spolupráce medzi štátmi Vyšehradskej skupiny. Krajiny V4 vyjadrili snahu o maximálne využitie existujúceho potenciálu kooperácie, s cieľom dosiahnuť dohodu v niekoľkých kľúčových oblastiach. Ako kľúčové pritom krajiny Vyšehradskej skupiny definovali tieto oblasti spolupráce: spolupráca v oblasti obrany a bezpečnosti, energetická bezpečnosť a udržateľnosť, rozvoj infraštruktúry a spoločná identita a prezentácia Vyšehradskej skupiny.

PREJSŤ NA SEKCIU

m-rozvojovaskm-ebezsj


PREDSEDA SEKCIE
HEAD OF SECTION   Marek Kopanický

Predsedom politickej sekcie Modelovej konferencie FMV 2017 je Marek Kopanický. Spolu so zástupcami krajín Vyšehradskej skupiny – Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska – sa snažia o prehĺbenie existujúcej kooperácie i jej rozšírenie do nových oblastí. Marek koordinuje činnosť jednotlivých delegátov, komunikuje s predsedom Modelovej konferencie FMV 2017, supervízormi a mentorom. Jeho hlavnou úlohou je písať návrhy, ktoré určujú hlavné body stanovísk jednotlivých štátov a následných negociácií.marek

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
SLOVAKIA Michaela Augustínová, Martina Blahová, Miriama Ševčíková, Tereza Kováčová, Tatiana Skáčiková

Slovensku ako najmenšej krajiny v rámci V4 poskytuje toto zoskupenie príležitosť na presadzovanie svojich národných záujmov na regionálnej i európskej úrovni. Práve preto je pre Slovensko V4 prvou voľbou pokiaľ ide o diskusiu o regionálnych otázkach alebo politikách EÚ. Naším cieľom je prehĺbiť koordináciu spoločných pozícií voči EÚ. Slovenská republika tiež zdôrazňuje dôležitú úlohu V4 pri podpore rozšírenia EÚ v regiónoch západného Balkánu a Východného partnerstva. Zdôrazňujeme iniciatívu na pomoc týmto krajinám v procese transformácie a euroatlantickej integrácie. Na druhej strane, máme však záujem aj na zvyšovaní povedomia verejnosti o V4 zoskupení v rámci regiónu a propagáciu vyšehradskej značky v rámci stredoeurópskeho regiónu. Ďalšie témy, ktorým sa bude Slovenská republika venovať, sú krízový manažment, bezpečnosť, energetická bezpečnosť a udržateľnosť a rozvoj infraštruktúry.


slovakia

ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC Anna Mikulová, Adam Cibuľa, Natália Potičná, Dominika Danišová, Nikoleta Kocúrová

Bližšie informácie k tejto téme pripravujeme a onedlho ich nájdete na našej stránke.czech-rep

MAĎARSKO
HUNGARY Noemi Kalmárová, Martina Somošová, Sabína Kuzmiaková, Lukáš Jurčina, Krištof Meszároš

Bližšie informácie k tejto téme pripravujeme a onedlho ich nájdete na našej stránke.hungary

POĽSKO
POLAND   Mária Kotuľaková, Lucia Mišunová, Boris Konček, Nikola Javorská

Bližšie informácie k tejto téme pripravujeme a onedlho ich nájdete na našej stránke.poland

DÔLEŽITÉ KONTAKTY